Koolitused:

Kodulehe loomise ja turundamise kogupakett (15 p)

2017-09-18

Ligi 2 kuud kestva koolituse läbivaks teemaks on kodulehe tegemine ja selle turundamine internetis. Kursus tõstab osaleva ettevõtja konkurentsivõimet. NB! Selles koolituspaketis on kõik Collectiv Koolituskeskuse peamised koolitused. Kohti on vaid 8. Registréeru varakult.

Hind: 1980.00 €
Kestus: 2 kuud

Telefon: 5661 6598

Praktikult praktikule. Ostuläbirääkimised – kuidas jõuda soovitud kokkuleppeni?

2017-08-24

Läbirääkimised on üks osa meie igapäevategevustest. Läbirääkimised toimuvad tegelikult igal pool nii tööl, kodus, sõpradega kui poes või turul. Läbirääkida kas meeldib või ei meeldi, paljud inimesed lihtsalt pelgavad seda teha. On olemas erinevaid võimalusi kuidas läbirääkimised muuta enda jaoks meeldivaks ja austada teist poolt nii, et läbirääkimised ei lõpeks katastroofiga või vihaga. Läbirääkimised on elu tõsiasi.

Hind: 199.00 €
Kestus: kell 10.00-15.30

Telefon: 648 7000; 52 30 718

ASTQB Mobile Tester

2017-08-28

Koolitus järgib ASTQB Certified Mobile Tester Foundation Level õppekava. Esmalt selgub, mis on mobiilirakenduste testimise kõige olulisemad väljakutsed ning missugused on võimalikud lahendused.

Hind: 1200.00 €
Kestus: 28. - 29. august

Telefon: 6755199

Välilaagri praktika -Riigikaitseõpetus koolituse moodul

2017-08-28

Eesmärk Kujundada arusaam relva- ja riviõppest, orienteerumise ja topograafia põhimõtetest ja esmaabist ning valmisolek korraldada välilaagrit ohutult ja keskkonnasäästlikult. Registreerimise tähtaeg 29.06.2017. 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km) Koolitust rahastab Kaitseministeerium.

Hind: 0.00 €
Kestus: 28.08.2017 - 10.06.2018

Telefon: 6199 774

ASTQB Mobile Tester

2017-08-28

Koolitus järgib ASTQB Certified Mobile Tester Foundation Level õppekava. Esmalt selgub, mis on mobiilirakenduste testimise kõige olulisemad väljakutsed ning missugused on võimalikud lahendused.

Hind: 1200.00 €
Kestus: 28. - 29. august

Telefon: 6755199

Eesti riigikaitse korraldus - Riigikaitseõpetus koolituse moodul

2017-08-28

Eesmärk Kujundada arusaam laiapõhjalise riigikaitse põhimõtetest, eesmärkidest ja ülesannetest ning oskus neid seostada Eesti julgeoleku- ja kaitsepoliitikaga. Registreerimise tähtaeg 29.06.2017. 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km) Koolitust rahastab Kaitseministeerium.

Hind: 0.00 €
Kestus: 28.08.2017 - 10.06.2018

Telefon: 6199 774

Riigikaitseõpetaja praktika - Riigikaitseõpetus koolituse moodul

2017-08-28

Eesmärk Luua võimalused: - õpetamiskogemuse ja omandatud teadmiste sidumiseks koolitegelikkusega ning arenemiseks riigikaitse õpetajana; - kogemuste saamiseks ja enese arendamiseks õpetaja tööga seotud valdkondades nagu õppimise juhtimine, õpilase arengu toetamine, sotsiaalsed oskused ja omadused; - professionaalse arengu kavandamiseks. Registreerimise tähtaeg 29.06.2017. 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km) Koolitust rahastab Kaitseministeerium.

Hind: 0.00 €
Kestus: 28.08.2017 - 10.06.2018

Telefon: 6199 774

Riigikaitseõpetus

2017-08-28

Eesmärk omandada riigikaitse-alased pädevused ning kujundada hoiakud ja valmisolek riigikaitse valikaine õpetamiseks üld- ja kutsehariduses. Registreerimise tähtaeg 29.06.2017. 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km) Koolitust rahastab Kaitseministeerium.

Hind: 0.00 €
Kestus: 28.08.2017 - 10.06.2018

Telefon: 6199 774

Riigikaitseõpetuse didaktika - Riigikaitseõpetus koolituse moodul

2017-08-28

Eesmärk - toetada üliõpilaste teadmiste kujunemist riigikaitse õpetamise eesmärkidest, printsiipidest ja õpisisust lähtuvalt riigikaitseõpetuse ainekavast jne. Registreerimise tähtaeg 29.06.2017. 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km) Koolitust rahastab Kaitseministeerium.

Hind: 0.00 €
Kestus: 28.08.2017 - 10.06.2018

Telefon: 6199 774

Tänapäeva kriisid ja relvakonfliktid - Riigikaitseõpetus koolituse moodul)

2017-08-28

Eesmärk Kujundada arusaam rahvusvaheliste kriiside, konfliktide, sõdade põhjustest ja tunnustest; 20. ja 21. sajandi rahvusvahelise julgeolekukeskkonna ohtudest, toimijatest ja riikidevahelistest suhetest valitud näidete toel ning rahvusvahelise sõjaõiguse eesmärkidest ja otstarvest. Registreerimise tähtaeg 29.06.2017. 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km) Koolitust rahastab Kaitseministeerium.

Hind: 0.00 €
Kestus: 28.08.2017 - 10.06.2018

Telefon: 6199 774

Projektikirjutamise kursus. E-õpe

2017-08-29

Projektikirjutamise kursus on mõeldud kõigile neile, kellel plaanis kirjutada projekt ning küsida rahalist toetust oma tegevusele. Uus EL-i eelarveperiood 2014-2020 on alanud ning Eestil on võimalik saada toetusi kokku 5,89 miljardit eurot. Tahad sellest osa saada? Kui oskad projekti kirjutada, siis on see teostatav.

Hind: 79.00 €
Kestus:
Koht: Üle Eesti

Telefon: 55512609