Koolitused:

Kodulehe loomise ja turundamise kogupakett (15 p)

2017-09-18

Ligi 2 kuud kestva koolituse läbivaks teemaks on kodulehe tegemine ja selle turundamine internetis. Kursus tõstab osaleva ettevõtja konkurentsivõimet. NB! Selles koolituspaketis on kõik Collectiv Koolituskeskuse peamised koolitused. Kohti on vaid 8. Registréeru varakult.

Hind: 1980.00 €
Kestus: 2 kuud

Telefon: 5661 6598

Kuidas mõjutada ja ennast kehtestada nii, et hundid söönud ja lambad terved?

2017-06-26

Koolituse eesmärk on täiendada osalejate läbirääkimisoskusi, oskust seista enda vajaduste ning huvide eest, arvestades teise poole huvisid ning vajadusi. Koolitusel osalenu saab põhjaliku ülevaate ametialastest suhetest ja koostöö arendamise võimalustest organisatsioonis. Analüüsitakse konfliktide põhjusi, antakse põhjalik ülevaade suhtlemisoskustest ja nende alustest.

Hind: 299.00 €
Kestus: 26.06.2017 - 29.06.2017
Koht: Ahvenamaal

Telefon: 620 7676

Äriplaani koostamine ja ettevõtlusega alustamine koos töökeskkonnaalase väljaõppega (96 ak)

2017-06-27

HINNALE LISANDUB KÄIBEMAKS! Ettevõtluse olemus ja ettevõtjaks kujunemine, eesmärk tegutsemisel, kaasnevad riskid. Tutvutakse ettevõtte rajamise eri võimalustega (frantsiis, ettevõtte ostmine), kehtivate seaduste ja tugisüsteemiga. Õpitakse äritegevust planeerima, teostama vajalikke arvestusi.

Hind: 968.00 €
Kestus: periood 27.06-10.08.2017

Telefon: 5611 1717

Управление проектом.

2017-06-28

Обсуждаем теоретические аспекты, принимаем решение о их применении в конкретной деятельности, определяем цели и составляем план действий руководителя проекта. 48 ак.часов в аудитории и 12часов самостоятельной работы

Hind: 780.00 €
Kestus: 28.06. - 09.08.2017, пон. и среда, 14.00 - 17.15,

Telefon: +372 605 1801

Aktiivõppe meetodid ja grupijuhtimine

2017-06-28

See praktiline koolituspäev sisaldab nii erinevate meetodite kogemist, rühmatööde korraldamist ja juhtimist kui ka grupijuhtimist. Ootame huvilisi, kelle tegevus on seotud õpetamise või juhendamisega erinevates valdkondades. 

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 ak.t., aeg kokkuleppel
Koht: Üle Eesti

Telefon: 5121864, 56464265

Personalijuhtimine e-kursus

2017-06-29

 Tegemist on Eesti esimese personalijuhtidele mõeldud e-kursusega! Sellelt kursuselt saad kõik vajalikud teadmised selleks, et olla hea personalijuht. Kui Sa veel ei tööta sellel ametikohal, siis kursuselt saad vajalikud teadmised sellest, kuidas seda tööd teha. Kui Sa aga juba oled personalijuht, siis leiad kursuselt vajalikke abimaterjale, et olla oma töös veelgi parem.

Hind: 132.00 €
Kestus:
Koht: Üle Eesti

Telefon: 55512609

Meeskonnatöö ja selle juhtimine

2017-06-29

Koostöös on ühiste eesmärkide saavutamine ja suuremate sihtide poole liikumine on kergem, tõhusam ja rahulolu pakkuvam. Koolituse tulemusel omandate teadmisi meeskonnatöö tõhustamiseks ja sisekliima hoidmiseks ning oskusi meeskonna juhtimiseks ning motiveerimiseks.

Hind: 0.00 €
Kestus: 8-16 ak.t., aeg kokkuleppel
Koht: Üle Eesti

Telefon: 5121864, 56464265

Ärikursus

2017-06-30

 See kursus aitab Sul alustada oma äriga. Saad teada, kuidas võiksid olla iseenda peremees ning teenida oma sissetuleku ettevõtlusega. 

Hind: 99.00 €
Kestus: 60 ak.t.
Koht: Üle Eesti

Telefon: 55512609

Juhiabi kursus. E-õpe

2017-06-30

Tegemist on Eesti esimese juhiabidele mõeldud e-kursusega! Sellelt kursuselt saad kõik vajaliku selleks, et olla hea juhiabi. Kui Sa veel ei tööta sellel ametikohal, siis kursuselt saad vajalikud teadmised sellest, kuidas seda tööd teha. Kui Sa aga juba töötad juhiabina, siis leiad kursuselt vajalikud juhtnöörid selleks, kuidas olla oma töös veelgi parem.

Hind: 99.00 €
Kestus: 11 teemat, enam kui 200 lk materjali
Koht: Üle Eesti

Telefon: 55512609

Dokumendihaldus

2017-07-04

 Dokumendihalduse e-kursus asub 100% e-õppe keskkonnas. Liitudes kursusega saad omale kasutajanime ja parooli, millega saad õppekeskkonda sisse logida. Materjalidele pääsed ligi igal pool, kus on olemas internetiühendus. Alustada võid igal ajal!

Hind: 52.00 €
Kestus:
Koht: Üle Eesti

Telefon: 55512609

Projektikirjutamise kursus. E-õpe

2017-07-04

Projektikirjutamise kursus on mõeldud kõigile neile, kellel plaanis kirjutada projekt ning küsida rahalist toetust oma tegevusele. Uus EL-i eelarveperiood 2014-2020 on alanud ning Eestil on võimalik saada toetusi kokku 5,89 miljardit eurot. Tahad sellest osa saada? Kui oskad projekti kirjutada, siis on see teostatav.

Hind: 79.00 €
Kestus:
Koht: Üle Eesti

Telefon: 55512609

Projektide kirjutamine ja juhtimine e-õppena

2017-07-04

Projektijuhtimise e-õpe on hea võimalus õppida kirjutama rahataotlusi ja haldama projekte igapäevatöö kõrvalt. E-õpe on individuaalne ja soovi korral lähtutakse kursuse kodutööde planeerimisel konkreetsest projektist, mida osaleja soovib vormistada. Hinnale lisandub km.

Hind: 195.00 €
Kestus: 04.07.2017-04.10.2017; 100 ak.t.
Koht: Üle Eesti

Telefon: 7 333 690