Koolitused:

Tööõigus praktikas ja uued kohtulahendid

2017-08-24

Mida uut on viimasel ajal lisandunud tööõiguses? Keskmise töötasu ja puhkusetasu arvutamise probleemid. TäKS - milliseid probleeme võib tekkida seoses õppepuhkusega? Millal on töölepingu ülesütlemine tühine? Töölepingu muutmine, lõpetamine - milliseid ootamatuid probleeme võivad ees oodata? Saladuse hoidmise kohustus ja konkurentsipiirang - kuidas seda õigesti vormistada ja milliseid probleeme on see kaasa toonud?

Hind: 99.00 €
Kestus: 10.00-16.00

Telefon: 655 6778, 52 79 999;

Tööõigus praktikas ja uued kohtulahendid

2017-08-24

Koolitusel räägitakse lahti seaduse ja selle rakendamise valupunktid; antakse näpunäiteid töölepingu sõlmimise, muudatuste tegemise ja ülesütlemise kohta - ikka kõik selleks, et töösuhe toimiks stabiilselt, et mõlemad pooled oleks rahul. Kui aga tekivad probleemid, siis kuidas neid mõistlikult lahendada. Palju näiteid uuemast töövaidluskomisjonide ja kohtupraktikast.

Hind: 99.00 €
Kestus: Kell 10:00-16:00

Telefon: 620 7676

Uus riigihangete seadus - ülevaade seadusega kaasnevatest muudatustest

2017-08-25

Uus riigihangete seadus pidanuks jõustuma selle aasta aprillis. Vaatamata mõningasele viivitusele on uue seaduse eelnõu juba Riigikogu menetluses ning selle kehtestamine lükkub tõenäoliselt sügisesse. Uue hankekorra kehtimahakkamisel on oluline, et nii hankijad kui ka hankel osalejad oleksid kursis sellega kaasnevatest olulisematest muudatustest. Uus RHS on kehtivast oluliselt mahukam ning muudatustes orienteerumine seetõttu keeruline. Hinnale lisandub km.

Hind: 189.00 €
Kestus: kell 10.00 - 15.30

Telefon: + 372 580 91 404 | + 372 670 66 06

24- tunnine töökeskkonna ja tööohutuse koolitus

2017-08-29

 Koolitus annab teadmised, kuidas korraldada ohutu ja seaduse nõuedeid järgiva  töökeskkonda. Koolituse kava on koostatud vastavalt Sotsiaalministeeriumi 14.12.2000. a määrusele nr 80 "Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord"

Hind: 147.00 €
Kestus: 29.08. - 31.08.2017, 24 ak. tundi

Telefon: +372 605 1801

Uus riigihangete seadus - ülevaade seadusega kaasnevatest muudatustest

2017-08-29

Uus riigihangete seadus pidanuks jõustuma selle aasta aprillis. Vaatamata mõningasele viivitusele on uue seaduse eelnõu juba Riigikogu menetluses ning selle kehtestamine lükkub tõenäoliselt sügisesse. Uue hankekorra kehtimahakkamisel on oluline, et nii hankijad kui ka hankel osalejad oleksid kursis sellega kaasnevatest olulisematest muudatustest. Uus RHS on kehtivast oluliselt mahukam ning muudatustes orienteerumine seetõttu keeruline. Hinnale lisandub km.

Hind: 189.00 €
Kestus: kell 10.00 - 15.30

Telefon: + 372 580 91 404 | + 372 670 66 06

Isikuandmete töötlemine organisatsioonis- Euroopa Liidu andmekaitsereformi määruse muudatused

2017-08-29

Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse (2016/679) ja õiguskaitsevaldkonna andmekaitse direktiivi (2016/680) vastuvõtmine on kaasa toonud palju segadust. Seepärast on aeg uurida, milliseid muudatusi reform kaasa toob organisatsioonides isikuandmete töötlemisel.

Hind: 199.00 €
Kestus: kell 10.00–15.30

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Veebiseminar - Pakkujate ja hankijate uued kohustused riigihangetes alates 1. septembrist

2017-08-30

Veebiseminar annab ülevaate sellest, millised praktilised uued kohustuslikud tegevused kaasnevad nii hankijatele kui pakkujatele uue riigihangete seaduse järgi riigihangete läbiviimisel ja riigihangetel osalemisel. Kuidas hankimine võib muutuda keerulisemaks ja kallimaks. Hinnale lisandub km.

Hind: 69.00 €
Kestus: kell 12.00 - 14.00

Telefon: + 372 580 91 404 | + 372 670 66 06

Kinnisvara ABC

2017-09-05

 Koolitus “Kinnisvara ABC” annab hea tervikliku sissejuhatuse kinnisvaramaailma. Koolituse käigus tutvustatakse erinevaid kinnisvaravaldkondi alates finantseerimisest, hindamisest, arendamisest, planeerimisest, ehitamisest  ja maakleritegevusest kuni juriidikani. Lektorid: Tõnu Toompark, Evi Hindpere, Marko Sula.

Hind: 199.00 €
Kestus: 13.00-18.00

Telefon: 525 66 55

Tööõigus ja palgaarvestus

2017-09-05

Koolituse maksumus: kuni 28.augustini 156 eurot osaleja kohta, alates 29.augustist 165 eurot osaleja kohta. Koolitusel saab ülevaate raamatupidajate ja personalispetsialistide igapäevatöös töölepingu ja töötasustamisega seonduvatest praktilistest teemadest. Koolituse käigus saab teadmisi töölepingu seadusest ja vastavast praktikast, keskmise töötasu arvestamisest, puhkuse tasustamisest, haigushüvitiste ja lähetustasude maksmisest ning töötasudega seonduvatest maksudest.

Hind: 165.00 €
Kestus: 5.-7.09.2017; 15 ak.t.

Telefon: +372 555 47 622

Uued muudatused riigihangetes

2017-09-05

Lühikirjeldus: koolitusel antakse põhjalik ülevaade uuest riigihangete seadusest – mida muudatused Eesti hankijate ja pakkujate jaoks kaasa toovad. Õpiväljundid: osaleja teab, millised muudatused toob uus riigihangete seadus kaasa Eesti hankijatele ja pakkujatele.

Hind: 129.00 €
Kestus: 10.00 – 16.00

Telefon: 646 0002

Riigihangete seaduse muudatuste seminar

2017-09-06

1. septembril jõustub uus riigihangete seadus, mille eesmärk on muuta riigihangete protsess selgemaks ja läbipaistvamaks. Muudatusi hakkab olema mitmesuguseid ning uute nõuete ja reeglitega tutvumine võib osutuda keeruliseks. Kuni 26. augustini liikmele 50 €, mitteliikmele 100 €. Alates 27. augustist liikmele 60 €, mitteliikmele 120 €.

Hind: 120.00 €
Kestus: 10.00–12.30

Telefon: 604 0060

Maksumuudatused

2017-09-12

Teil on suurepärane võimalus saada osa koolitusest, mille käigus annab maksuspetsialist Aule Kindsigo ülevaate olulisematest muudatustest maksuseadustes, mis maksuametil plaanis ning mis on hiljuti jõustunud. Vaatluse all on kõik kuumad teemad: kobarseadus, tööandjapoolse haiguspäevade hüvitamise ja terviseedendamise kulude maksuvabastus, madalapalgaliste tulumaksutagastus 2017. aastal, TSD täitmine ning palju muud. Hinnale lisandub km.

Hind: 59.00 €
Kestus: kell 10.00 - 12.00

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06