Koolitused:

Aiakujundus

2017-09-05

Kursuse kestvus (1 ja 2 moodulid) — 110 ak.tundi kontakttööd ja 36 ak. tundi iseseisvat tööd Kursuse kogumaksumus (1 ja 2 moodulid) — 1760 eurot Õppemaksust tagastatakse 20 % — Maksu- ja Tolliamet Õppejõud: Jelena Dmitrova (kõrgharidus, praktik-spetsialist aiakujunduse valdkonnas) Toomas Kirotar (kõrgharidus agronoomia valdkonnas)

Hind: 1760.00 €
Kestus: 5.09.2017 — 12.12.2017 110 ak.tundi

Telefon: 6210 360, 554 5529

Aiakujundaja ABC

2017-09-06

Iga pilkupüüdvalt kauni aia aluseks on läbimõeldud kujundusprojekt. Kursusel keskendume aiakujunduse põhitõdedele ja kujundusprotsessi erinevatele etappidele. Aiakujundaja landscape design okadi tuul petajate maja koolituskeskus huvikursused koolitused taiendope elukestev ope Kursuse lõpuks oled omandanud oskuse koostada oma aiale üldist kujundusprojekti.

Hind: 99.00 €
Kestus: 6. sept - 25. okt. kell 18:00-19:30

Telefon: 615 5162, 554 8856

Leinafloristika

2017-09-11

Koolituselt saab häid ja praktilisi näpunäiteid sellest, kuidas ka väikest pinda on võimalik muuta praktiliseks iluaiaks.

Hind: 0.00 €
Kestus: sügis 2017, 40h
Koht:

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Aiakujundus (õuealade kujundamine ja hooldamine)

2017-09-13

 Aiakujundus on territooriumi haljastuskunst, kujundamine ja kavandamine. Selle elemendid on planeerimine ja osadeks jaotamine, taimede valik vastavalt mullastikule ning klimaatilistele tingimustele, taimede jaotust maatükil, nende omavahelist sobivust, olemasolevaid teid ja veekogusid arvestades. Aiakujundus on kunst luua taimede, kivide, vee ja arhitektooniliste vormidega harmooniline loomuliku maastiku kuvand. Aiakujunduse programmiga alustatakse “nullist” ja valmistatakse ette maastikukujunduse spetsialiste. Aiakujundus hõlmab parkide, aedade, puhkekohtade ja laste mänguväljakute kujundust. Majanduskasvuga kaasnes suur huvi oma keskkonna kujundamisel, mis on aktuaalne senini.

Hind: 1280.00 €
Kestus: 120 ak.t. 2 korda nädalas

Telefon: 661 2081

Ландшафтный дизайн, 90 ак.ч. + 30 ак.ч. комп.программа

2017-09-13

Ландшафтный дизайн - это искусство озеленения территорий, элементами которого являются планировка и разбивка участка, подбор растений для определённых климатических условий и почв, размещение растений на участке в зависимости от их сочетаемости друг с другом, а также с имеющимися на учаскте водоемами и дорожками.

Hind: 1280.00 €
Kestus: два раза в неделю

Telefon: 661 2081

Aiakujunduse lühikursus (vajadusel ka vene keeles)

2017-09-14

Kursusel andtakse ülevaade aiakujunduse põhimõtetest, värvus- ja kompositsiooniõpetusest, soovituslikust koduaia taimevalikust, õpitakse tundma plaanimaterjali olemust, tingmärke ja mõõtkava ning vormistama väikeaia eskiisiplaani.   Vajadusel seletused vene keeles. Kursus toimub grupi täitumisel

Hind: 80.00 €
Kestus: tööpäeva õhtuti kell 17.30-20.30

Telefon: 66 44 672

Maitse– ja ravimtaimede kasvatamine ja hooldus (vajadusel ka vene keeles)

2017-09-14

Kursuse eesmärk on anda ülevaade maitse- ja ravimtaimeaia kavandamise tehnoloogilistest võtetest ning hooldamispõhimõtetest ja –võtetest.   Vajadusel seletused vene keeles. Kursus toimub grupi täitumisel

Hind: 30.00 €
Kestus: tööpäeva õhtuti kell 17.30-20.30

Telefon: 66 44 672

Püsililled aiakuunduses (vajadusel ka vene keeles)

2017-09-14

Kursusel õpitakse lillede värve oskuslikult aiakujunduses kasutama. Kursuse lõpetanu tunneb lillepeenarde kujundamise põhiprintsiipe ja oskab arvestada kasvukohast tulenevate valikukriteeriumidega, oskab koostada lillepeenarde erinevaid värvilahendusi ja paigutada lillerühmi kompositsiooniliselt alusplaanile. Samuti tutvutakse kursusel erinevate lillerühmade hooldusnõuetega ja õpitakse kombineeritud stiilides taimekooslusi looma.   Vajadusel seletused vene keeles. Kursus toimub grupi täitumisel

Hind: 30.00 €
Kestus: tööpäeva õhtuti kell 17.30-20.30

Telefon: 66 44 672

Viinamarjakasvatus

2017-09-15

Kursuse läbinu: tunneb viinapuude soovitussorte ja liike, millest need on aretatud; teab viinapuude paljundamisviise, oskab valida paljasjuurseid ja nõuistikuid, säilitada neid istutamiseni, istutada, hooldada esimesel kasvuaastal ning talvel; oskab viinapuid lõigata suve kestel ja sügisel ning katta neid sõltuvalt sordi talvekindlusest jne.

Hind: 115.00 €
Kestus: 15.sept.2016-juuli 2017

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Linnaaia plaani joonistamine

2017-09-21

Sellel kursusel ei õpetata teid aiakujundajaks, aednikuks ega taimetargaks. Eesmärgiks on valmis saada teie kodule, perele ja rahakotile sobiv ning ümbrusega kooskõlas olev aiaplaan. Aiaplaani joonistate kursusel ise juhendaja abiga.aSellel kursusel ei õpetata teid aiakujundajaks, aednikuks ega taimetargaks. Eesmärgiks on valmis saada teie kodule, perele ja rahakotile sobiv ning ümbrusega kooskõlas olev aiaplaan. Aiaplaani joonistate kursusel ise juhendaja abiga

Hind: 150.00 €
Kestus: 21. september - 26. oktoober

Telefon: 630 6508